Usted está aquí

Taboleiro PAC

vista_taboleiro

Publicación no DOG Ampliación Prazo Solicitudes PAC 2021

Coa publicación no DOG de 28/04/2021 da " ORDE do 20 de abril de 2021 pola que se modifica a Orde do 15 de xaneiro de 2021 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control" , os prazos de presentación de solicitudes para a campaña 2021 quedan establecidos nas seguintes datas :

  • O prazo de presentación da solicitude única, para o ano 2021, iníciase o 1 de febreiro e finalizará o día 15 de maio, ambos incluídos.
  • Unha vez finalizado o prazo para a presentación da solicitude única, os solicitantes poderán presentar solicitudes de modificación ata o día 15 de xuño.
  • O prazo de presentación de solicitudes de modificación do Sixpac comezará o 1 de febreiro e rematará o 15 de xuño, ambos incluídos, para que as resolucións teñan efecto sobre as superficies validadas coa solicitude única do ano 2021.
  • O período de comunicación das cesións de dereitos de pagamento básico na data de inicio do prazo para a presentación da solicitude única do ano 2021 e finalizará  finalizará o 15 de xuño de 2021, ambos incluídos.

Publicación no BOE a Ampliación Prazo Solicitudes PAC 2021 ata o 15 de maio

Con data 27/04/2021 publicouse no BOE a "Orden APA/407/2021, de 25 de abril, por la que se amplían, para el año 2021, los plazos de presentación de la solicitud única y de la modificación de la solicitud única, establecidos respectivamente en los artículos 95 y 96 del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural."

A ampliación do prazo de presentación de solicitude é ata o 15 de maio de 2021

 

Información das Apps SGA para dispositivos móbiles.

Dende a campaña 2020 están dispoñibles para a descarga gratuita, nas tendas de Google e Apple, dúas novas apps móbiles destinadas ás persoas titulares da PAC : Sga@pp e SgaFot.

A aplicación Sga@pp permite a consulta do estado dos seus expediente (axudas solicitadas, parcelas agrícolas, pagamentos, etc.)

A apliación SgaFot permite realizar fotografías referenciadas e achegalas automáticamente a diversos trámites administrativos derivados da PAC.

Para autenticarse nas apps deberá seleccionar a comunidade autónoma de Galicia e introducir o seu NIF e o código Codigo de Autorización (CIP) comunicado na carta de inicio da campaña.

Enlace a videotutorias das aplicacións:

Os manuais destas apps, pode descargalos nos seguintes enlaces: