Usted está aquí

Taboleiro PAC

vista_taboleiro

Publicación no DOG Ampliación Prazo Solicitudes PAC 2020

Coa publicación no DOG de hoxe 05/05/2020 da "Orde do 4 de maio de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de febreiro de 2020 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control" , os prazos de presentación de solicitudes para a campaña 2020 quedan establecidos nas seguintes datas :

  • O prazo de presentación da solicitude única, para o ano 2020, iníciase o 1 de febreiro e finalizará o día 15 de xuño, ambos incluídos.
  • Unha vez finalizado o prazo para a presentación da solicitude única, os solicitantes poderán presentar solicitudes de modificación ata o día 30 de xuño.
  • O prazo de presentación de solicitudes de modificación do Sixpac comezará o 1 de febreiro e rematará o 30 de xuño, ambos incluídos, para que as resolucións teñan efecto sobre as superficies validadas coa solicitude única do ano 2020.
  • O período de comunicación das cesións de dereitos de pagamento básico iniciarase o 1 de novembro anterior ao inicio do prazo de solicitude e finalizará o 30 de xuño de 2020, ambos incluídos.

Publicación no BOE a Ampliación Prazo Solicitudes PAC 2020 ata o 15 de maio

Con data 21/03/2020 publicouse no BOE a "Orden APA/269/2020, de 19 de marzo, por la que se amplía el plazo de presentación de la solicitud única, para el año 2020, establecido en el artículo 95 del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural."

A ampliación do prazo é ata o 15 de maio de 2020, inclusive.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3968.pdf

Cambios de referencias SIXPAC entre campañas 2019 e 2020

Xa está dispoñible para a campaña 2020 na url: https://fogga.xunta.gal/gl/sixpac/cambios-por-campana

a ferramenta que permite:

  • a consulta de cambios nas referencias SIXPAC entre a campaña 2020 e 2019.
  • a descarga dun arquivo coas referencias SIXPAC para un concello ou polígono completo (formato CSV).

 

Información das Apps SGA para dispositivos móbiles.

Dende a campaña 2020 están dispoñibles para a descarga gratuita, nas tendas de Google e Apple, dúas novas apps móbiles destinadas ás persoas titulares da PAC : Sga@pp e SgaFot.

A aplicación Sga@pp permite a consulta do estado dos seus expediente (axudas solicitadas, parcelas agrícolas, pagamentos, etc.)

A apliación SgaFot permite realizar fotografías referenciadas e achegalas automáticamente a diversos trámites administrativos derivados da PAC.

Para autenticarse nas apps deberá seleccionar a comunidade autónoma de Galicia e introducir o seu NIF e o código Codigo de Autorización (CIP) comunicado na carta de inicio da campaña.

Enlace a videotutorias das aplicacións:

Os manuais destas apps, pode descargalos nos seguintes enlaces:

26/11/2019. Publicación de varias Resolucións do FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA

Con data 26/11/2019 foron publicadas no DOG as seguintes resolucións do Fogga:

Lembrar que pode accederse a todas as resolucións a través do enlace https://fogga.xunta.gal/gl/pac/consultas_pac.

A información detallada das resolucións das distintas liñas de axudas pode ser consultada individualmente por cada solicitante accedendo ao seu Expediente Electrónico no  Portal de axudas PAC

Aberto o prazo de presentación da solicitude única, para o ano 2020, iniciarase o 1 de febreiro e rematará o día 15 de maio ambos inclusive.