Usted está aquí

Taboleiro PAC

vista_taboleiro

Publicación no DOG Prazo Solicitudes PAC 2021

Coa publicación no DOG nº 19 de 29 de xaneiro de 2021 da "Orde do 15 de xaneiro de 2021 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control", os prazos de presentación de solicitudes para a campaña 2021 quedan establecidos nas seguintes datas:

  • Solicitude Única e Ratificación Pequenos Agricultores: iníciase o 1 de febreiro e finalizará o día 30 de abril, ambos incluídos.
  • Presentación das Modificacións á Solicitude Única: Unha vez finalizado o prazo para a presentación da solicitude única e ata o día 31 de maio.
  • Comunicacións cesións de dereitos de pago básico: iníciase o 1 de febreiro e finalizará o 31 de maio.
  • Solicitude de Acceso á Reserva Nacional de dereitos de pago básico: ata 30 de abril.
  • Renuncias ao réxime de pequenos agricultores: ata o 31 de maio.
  • Solicitudes de modificación do SIXPAC para que as resolucións teñan efecto sobre as superficies validadas coa solicitude da campaña actual: 31 de maio.

Información das Apps SGA para dispositivos móbiles.

Dende a campaña 2020 están dispoñibles para a descarga gratuita, nas tendas de Google e Apple, dúas novas apps móbiles destinadas ás persoas titulares da PAC : Sga@pp e SgaFot.

A aplicación Sga@pp permite a consulta do estado dos seus expediente (axudas solicitadas, parcelas agrícolas, pagamentos, etc.)

A apliación SgaFot permite realizar fotografías referenciadas e achegalas automáticamente a diversos trámites administrativos derivados da PAC.

Para autenticarse nas apps deberá seleccionar a comunidade autónoma de Galicia e introducir o seu NIF e o código Codigo de Autorización (CIP) comunicado na carta de inicio da campaña.

Enlace a videotutorias das aplicacións:

Os manuais destas apps, pode descargalos nos seguintes enlaces: