Vostede está aquí

Organismo pagador

A)   Pagamentos FEAGA 2016
 

Capítulo

Exercicio FEAGA (16/10/2015 ao 15/10/2016)

Carne de porcino, ovos e aves de corral, apicultura e outros produtos de orixe animal 346.299,57
Froitas e hortalizas 227.772,62
Outros pagamentos directos

64.319.318,03

Pagamentos directos disociados 102.849.988,70
Reembolso de axudas directas en relación coa disciplina financiera

1.570.565,73

Sector Vitivinícola 1.423.830,10

TOTAL

180.656.369,00

 

 

B)   Pagamentos FEADER 2016

 

Código

Medida Exercicio FEADER 2014-2020 (16/10/2015 ao 15/10/2016)

1

Transferencia de coñecementos e actividades de información (artigo 14)

83.661,90

2 Servizos de asesoramiento, xestión e substitución de explotacións agrarias (artigo 15) 1.372,64
3 Rexímenes de calidade dos produtos agrícolas e alimenticios (artigo 16) 0,00
4 Inversións en activos físicos (artigo 17) 1.451.942,67
6 Desenvolvemento de explotacións agrícolas e empresas (artigo 19) 24.404,34
8 Inversións no desenvolvemento de zonas forestais e mellora da viabilidade dos bosques (artículos 21 a 26) 1.766.963,74
10 Agroambiente  e clima (artigo 28) 4.099.211,46
11 Agricultura ecolóxica (artigo 29) 457.838,27
13 Pagos a zonas con limitacións naturais ou outras limitacións específicas (artigos 31 e 32) 913.402,25
19 Axudas para o desenvolvemento local do LEADER, (DLP - desenvolvemento local participativo) (artigos 42, 43 e 44) 131.005,79
97 113 - Xubilación anticipada 38.563,57
TOTAL 8.968.366,63