Vostede está aquí

Normativa reguladora

Normativa básica do FOGGA

ORDE do 1 de febreiro de 2021 de regulación do Comité de Seguridade da Información do Fondo Galego de Garantía Agraria e de adaptación da normativa de seguridade da información.

Lei de creación e as súas modificacións

 • Lei 7/199 (pdf, 23 Kb) do 29 de decembro, pola que se crea o Instituto Lácteo e Gandeiro de Galicia.
 • Lei 7/2002 (pdf, 54 Kb) do 27 de decembro, de medidas fiscais e de réxime administrativo (Disposición adicional quinta, pola que se modifica a denominación do organismo pola de Fondo Galego de Garantía Agraria).
 • Lei 9/2003 (pdf, 80 Kb) do 23 de decembro, de medidas tributarias e administrativas (Artigo 22 e disposición derrogatoria segunda).

Decreto de desenvolvemento da Lei

 • Decreto 7/2014 (pdf, 678 Kb), do 16 de xaneiro, polo que se aproban os estatutos do organismo autónomo Fondo Galego de Garantía Agraria 

Estrutura Orgánica

  • DECRETO 46/2012 (pdf, 720 Kb), do 19 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería do Medio Rural e do Mar, e do Fondo Galego de Garantía Agraria.
  • DECRETO 131/2012 (pdf, 480 Kb), do 31 de maio, polo que se modifica o Decreto 46/2012, do 19 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería do Medio Rural e do Mar e do Fondo Galego de Garantía Agraria
   • DECRETO 1/2012 (pdf, 390 Kb), do 3 de xaneiro, polo que se modifica a estrutura orgánica da Xunta de Galicia. (DOG nº 3, do 4 de xaneiro de 2012)
  • Decreto 149/2018 (pdf, 114 Kb), do 5 de decembro.

   Organismo pagador