Vostede está aquí

Campaña 2020

Resolución axudas directas PAC 2020 (DOG 24-11-2021)

Resolución axudas adianto PAC 2020 (DOG 31-12-2020)

Resolución axudas ovino caprino PAC 2020 (DOG 05-01-2021)

Resolución axudas de pagamento a zonas con limitacións naturais. Campaña 2020

Anexo a resolución de axudas de pagamento a zonas con limitacións naturais en áreas de montaña

Anexo a resolución de axudas de pagamento a zonas con limitacións naturais en áreas distintas de montaña

RESOLUCIÓN do 18 de maio de 2021 pola que se dá publicidade da relación de persoas beneficiarias e importes das axudas de agroambiente e clima (submedida 10.1) e de agricultura ecolóxica (submedidas 11.1 e 11.2) cofinanciadas ao 75 % polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural  (Feader), e se poñen á disposición as resolucións das solicitudes reguladas ao abeiro da Orde do 12 de febreiro de 2020