Vostede está aquí

Campaña 2022

Resolución de axudas a zonas con limitacións naturais en áreas de montaña. Campaña 2022

Resolución de axudas a zonas con limitacións naturais en áreas distintas de montaña. Campaña 2022

Resolución de 28 de xullo de 2022 pola que se aproba a listaxe preliminar de persoas físicas e xurídicas susceptibles de ser beneficiarias das axudas excepcionais a determinadas explotacións gandeiras para compensar as dificultades económicas derivadas da invasión rusa de Ucraína (liñas de vacún de carne, ovino e cabrún)

Resolución de 28 de xullo de 2022 pola que se aproba a listaxe preliminar de persoas físicas e xurídicas susceptibles de ser beneficiarias das axudas excepcionais a determinadas explotacións gandeiras para compensar as dificultades económicas derivadas da invasión rusa de Ucraína (liñas de aves e coellos)

Resolución do 29 de setembro de 2022 pola que se dá publicidade das persoas beneficiarias das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 15 de xullo de 2022 para a concesión directa, mediante resolución, das axudas excepcionais a determinadas explotacións gandeiras para compensar as dificultades económicas derivadas da invasión rusa de Ucraína

Resolución das axudas para o pagamento da comisión de apertura destinadas ás persoas beneficiarias dos préstamos para o adianto das axudas directas da Política Agrícola Común así como as axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión e control da campaña 2022 (código de procedemento MR242A)

Resolución do 5 de xaneiro de 2023, pola que se publica a relación de solicitudes aprobadas e denegadas das axudas de agroambiente e clima (submedida 10.1) e de agricultura ecolóxica (submedida 11.1 e 11.2) da campaña 2022, cofinanciada ao 100% polo Fondo EURI

Corrección de erros da resolución do 5 de xaneiro de 2023 pola que se publica a relación de solicitudes aprobadas e denegadas das axudas de agroambiente e clima, e de agricultura ecolóxica (campaña 2022)

Anexo da resolución do 5 de xaneiro de 2023 pola que se publica á relación de solicitudes aprobadas e denegadas das axudas de agroambiente e clima, e de agricultura ecolóxica (campaña 2022)