Vostede está aquí

Estructura da PAC

1. Primeiro Piar financiado polo FONDO FEAGA, dótase dos seguintes instrumentos:

 • Pagamentos directos
  • O pago básico
  • O pago verde
  • A axuda aos agricultores mozos
  • As axudas ligadas á produción
  • O réxime dos pequenos produtores
 • Medidas de mercado
  • Intervención pública ou almacenamento privado.
  • Limitacións das importacións.
  • Outros réximes de axuda puntuais.


2. Segundo Piar financiado polo FONDO FEADER, virá determinado polo Programa Rexional de Desenvolvemento Rural de Galicia e inclúe, entre outras, as seguintes medidas:

 • Incorporación de mozos.
 • Plans de mellora das explotacións.
 • Axudas para aconsellamento por entidades.
 • Investimentos en industrias agroforestais.
 • Axudas á forestación.
 • Axudas a zonas  con limitacións naturais (antes zonas desfavorecidas).
 • Axudasagroambientais e a agricultura ecolóxica.
 • Construción e mellora de infraestruturas.
 • Etc.