Vostede está aquí

Lexislación

Regulamento (CE) 1234/2007 (812 Kb) (consolidado a 1 de agosto de 2009) do Consello do 22 de outubro de 2007 polo que se crea unha organización común de mercados agrícolas e se establecen disposicións específicas para determinados produtos agrícolas (Regulamento único para as OCM).

Este documento leva incluídas as modificacións dos seguintes regulamentos:

  • Regulamento (CE) 247/2008 do Consello do 17 de marzo de 2008 L 76 1 19.3.2008
  • Regulamento (CE) 248/2008 do Consello do 17 de marzo de 2008 L 76 6 19.3.2008
  • Regulamento (CE) 361/2008 do Consello do 14 de abril de 2008 L 121  17.5.2008
  • Regulamento (CE) 470/2008 do Consello do 26 de maio de 2008 L 140 1 30.5.2008
  • Regulamento (CE) 510/2008 da Comisión do 6 de xuño de 2008 L 149 6 17.6.2008
  • Regulamento (CE) 13/2009 do Consello do 18 de decembro de 2008 L 5 1 19.1.2009
  • Regulamento (CE) 72/2009 do Consello do 19 de xaneiro de 2009 L 30 131.1.2009
  • Regulamento (CE) 183/2009 da Comisión do 6 de marzo de 2009 L 6 9 7.3.2009
  • Regulamento (CE) 435/2009 de la Comisión de 26 de maio de 2009 L 128 12 27.5.2009
  • Regulamento (CE) 491/2009 do Consello de 25 de maio de 2009 L 154 117.6.2009

Regulamento (CE) 72/2009 (232 Kb) do Consello do 19 de xaneiro de 2009 polo que se adapta a política agrícola común mediante a modificación dos Regulamentos (CE) 247/2006, (CE) 320/2006, (CE) 1405/2006, (CE) 1234/2007, (CE) 3/2008 e (CE) 479/2008 e a derrogación dos Regulamentos (CEE) 1883/78, (CEE) 1254/89, (CEE) 2247/89, (CEE) 2055/93, (CE) 1868/94, (CE) 2596/97, (CE) 1182/2005 e (CE) 315/2007.

Regulamento (CE) 1140/2009 (705 Kb) do Consello de 20 de novembro de 2009 que modifica o Regulamento (CE) nº 1234/2007 polo que se crea unha organización común de mercados agrícolas e establécense disposicións específicas para determinados produtos agrícolas (Regulamento único para as OCM)

Regulamento (CE) 595/2004 (147 Kb) da Comisión, do 30 de marzo de 2004, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (CE) nº 1788/2003 do Consello polo que se establece unha taxa no sector do leite e dos produtos lácteos. 31/03/2004.

Regulamento (CE) 258/2009 (44 Kb) da Comisión do 26 de marzo de 2009 que modifica o Regulamento (CE) 595/2004 polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (CE) 1788/2003 do Consello polo que se establece unha taxa no sector do leite e dos produtos lácteos.

Regulamento (CE) 445/2010 (715 Kb) da Comisión de 21 de maio de 2010 relativo á repartición entre «entregas» e «vendas directas» das cotas lácteas nacionais fixadas para 2009/2010 no anexo IX do Regulamento (CE) 1234/2007 do Consello.

Regulamento (CE) 228/2008 (35 Kb) da Comisión, do 13 de marzo de 2008, que modifica o Regulamento (CE) 595/2004 no que atinxe á intensidade dos controis das entregas e as vendas directas de leite.

Regulamento (CE) 1152/2007 (41 Kb) do Consello, do 26 de setembro de 2007, que modifica o Regulamento (CE) nº 1255/1999 polo que se establece a organización común de mercados no sector do leite e dos produtos lácteos. 04/10/2007

Regulamento (CE) 1153/2007 (32 Kb) do Consello, do 26 de setembro de 2007, que modifica o Regulamento (CE) nº 2597/1997 polo que se establecen as normas complementarias da organización común de mercados no sector do leite e dos produtos lácteos no referente ao leite de consumo. 04/10/2007