Vostede está aquí

Estatal

Real decreto 754/2005 (pdf, 2.458 Kb), do 24 de xuño, polo que se regula o réxime de taxa láctea. BOE 08/07/2005.

Real decreto 1257/2009 (pdf, 197 Kb), do 24 de xullo, polo que se modifica o Real Decreto 754/2005, de 24 de xuño, polo que se establece o réxime da taxa láctea.

Lei 50/1998 (pdf, 451 Kb) , do 30 de decembro, de Medidas Fiscais, Administrativas e de Orde Social (Capitulo IV). BOE 31/12/1998. MODIFICADA pola Lei 61/2003, do 30 de decembro. BOE 31/12/2003.

Lei 58/2003 (pdf, 440 Kb), do 17 de decembro, xeral tributaria. BOE 18/12/2003 Real decreto 1486/1998, do 10 de xullo, sobre a modernización e mellora da competitividade do sector lácteo. BOE 11/07/1998.

Real decreto 347/2003 (pdf, 107 Kb) , do 21 de marzo, polo que se regula o sistema de xestión de cota láctea. BOE 25/03/2003.

Real decreto 1540/2006 (pdf, 345 Kb), do 15 de decembro, polo que se modifica o Real Decreto 347/2003, do 21 de marzo, polo que se regula o sistema de xestión de cota láctea, e se crea o Banco Nacional coordinado de cotas lácteas.

Orde do 29 de abril de 1999 (pdf, 32 Kb) pola que se implanta o sistema de consulta polos compradores das cantidades de referencia do sector lácteo (SICOLE). BOE 04/05/1999.

Real decreto 217/2004 (pdf, 58 Kb) , do 6 de febreiro, polo que se regulan a identificación e rexistro de axentes, establecementos e colectores que interveñen no sector lácteo, e o rexistro de movementos de leite. BOE 19/02/2004.

Real decreto 1600/2011 (pdf, 304 Kb), do 4 de novembro, polo que se modifica o Real decreto 217/2004, do 6 de febreiro, polo que se regulan a identificación e rexistro dos axentes, establecementos e colectores que interveñen no sector lácteo, e o rexistro dos movementos do leite, e o Real decreto 1728/2007, do 21 de decembro, polo que se establece a normativa básica de control que deben cumprir os operadores do sector lácteo.

Real decreto 1728/2007 (pdf, 416 Kb), de 21 de decembro, polo que se establece a normativa básica de control que deben cumprir os operadores do sector lácteo e se modifica o Real decreto 217/2004, de 6 de febreiro, polo que se regulan a identificación e rexistro dos axentes, esteblecementos e colectores que interveñen no sector lácteo, e o rexistro dos movementos do leite. BOE 17/01/2008.

Real decreto 479/2004 (pdf, 48 Kb), do 26 de marzo, polo que se establece e regula o Rexistro xeral de explotacións gandeiras. BOE 13/04/2004.