Vostede está aquí

con cota de venda a compradores

  • Vender leite a compradores autorizados.
  • Comunicar o cambio de comprador ao FOGGA nos 15 días seguintes a partir da primeria entrega ao novo comprador.