Vostede está aquí

Gandeiros

Os produtores poderanlles dar ao leite e aos produtos lácteos obtidos nas súas explotacións os seguintes destinos:

Todo o leite producido, deducido o autoconsumo, queda sometido ao réxime da taxa láctea, incluído o que fose doado ou cedido gratuitamente.