Vostede está aquí

SITALAC-GALICIA

A aplicación ten por obxecto facilitar aos operadores do sector lácteo galego o acceso vía internet á aplicación informática de xestión da taxa láctea en Galicia, permitíndolles:

  • Realizar por esta vía as declaracións ás que están obrigados.
  • Presentar estas declaracións a través do rexistro telemático da Xunta de Galicia
  • Posibilitarlles o seguimento e a consulta da información presentada á administración.
  • Consultar datos complementarios que lles poidan resultar de utilidade.

A aplicación SITALAC-GALICIA está en fase de probas. Ata que estea plenamente operativa, pode usar a do FEGA.

SITALAC-FEGA