Vostede está aquí

Xeralidades

A normativa da Unión Europea que regula a organización común de mercados no sector do leite e dos produtos lácteos establece un réxime de taxa suplementaria neste sector, aplicable ata o 31 de marzo de 2015, destinado a regularizar e estabilizar o mercado destes produtos.

A taxa aplícase polas cantidades de leite de vaca recollidas ou vendidas directamente cando superen un umbral de garantía dado. Este umbral consiste, para cada Estado membro, nunha cantidade global garantida cun contido de materia graxa de referencia e que non pode ser superado pola suma das cantidades individuais atribuídas.

A taxa ascenderá para 100 kg de leite a 27,83 euros para o período 2007/2008 e seguintes e é pagadoira polos Estados membros en canto se supere a cantidade de referencia estatal. Posteriormente, o Estado membro débea repartir entre os produtores que contribuíran ao rebordamento. Estes últimos son debedores respecto ao Estado membro do pagamento da súa contribución á taxa polo mero feito de superar a cantidade de que dispoñían. A taxa liquidarase por períodos de 12 meses consecutivos contados dende o 1 de abril dun ano ata o 31 de marzo do ano seguinte.

Os produtores son os suxeitos pasivos contribuíntes da taxa láctea. Os compradores son os suxeitos pasivos substitutos e os obrigados ao seu pagamento.

Constitúe imposición de taxa:

  • Cando o produtor comercializa por riba da súa cota e España supera a cantidade global garantida.
  • Comercializar leite sen acreditar a súa orixe ou o seu destino.
  • O leite non declarado cando se estea obrigado a declaralo, ou a súa declaración inexacta.
  • Comercialización do leite por compradores non autorizados.

Ligazón de interese:

SITALAC-FEGA