Vostede está aquí

Controis

As actuacións de control serán realizadas conforme ao establecido na normativa comunitaria, na Lei xeral tributaria, no Real decreto 754/2000 e no Decreto 158/2007, do 21 de xuño (pdf, 596 Kb) , polo que se regula en Galicia a aplicación do réxime da taxa láctea.

O FEGA en colaboración coas comunidades  autónomas aprobarán un plan de controis (pdf, 10 Kb)  para cada período de taxa láctea, atendendo criterios de risco, oportunidade e aleatoriedade no que se inclúan gandeiros, compradores, operadores e transporte do leite.