Usted está aquí

Taboleiro PAC

vista_taboleiro

Ampliación Prazo Solicitudes PAC 2017 ata o 15 de maio

Con data 02/05/2017 publicouse a orde pola que se prorroga o prazo de solicitude das axudas da PAC ata o día 15 de maio, inclusive. A prórroga afecta tanto á solicitude única como á ratificación do réxime de pequenos agricultores, cesión de dereitos de Pago Básico e solicitudes á reserva nacional.

A partir do 15 de maio, e durante os 25 días naturais seguintes, poderanse seguir presentando novas solicitudes pero terán unha penalización do 1% por día de retraso. A partir do día 10 de xuño non se admitirán novas solicitudes.

Por outra banda informamos que entre o día 16 e o día 31 de maio os agricultores, a través da aplicación SgaCap, terán a posibilidade de modificar a súa solicitude presentada dando de alta unha "Solicitude de Modificación" (MSU). Está opción estará dispoñible para todas as entidades colaboradoras.

A solicitude de modificación recupera os datos da Solicitude Única ou de Ratificación de Pequenos Agricultores previamente presentada para esta mesma campaña e PERMITE:

 • En Datos de Recintos:
  • dar de baixa recintos.
  • dar de alta recintos
  • modificar recintos
 • En Dereitos de Pago Básico, poderase marcar ou desmarcar a solicitude de DPB preexistentes.
 • En documentos da solicitude, engadir ou modificar.

NON se permite engadir solicitas xerais respecto aos que houbera na solicitude orixinal. SÍ é posible solicitar novas liñas de axuda a nivel de recinto, sempre que se elixan entre as que xa se consignaban na solicitude inicial.

A solicitude MSU, mostrará como CONSULTA as seguintes unidades de información:

 • Datos Persoais do Solicitante
 • Datos identificativos da solicitude
 • Datos que solicita
 • Declara/Expón/Compromete
 • Recordatorios segundo regulamentación
 • Datos Específicos Dereitos de Pago Básico
 • Compromisos PDR de superficies
 • Datos adicionais PDR
 • Datos resumo de superficies (axudas directas e PDR) (recalculase ao modificar Datos Recintos)
 • Datos resumo de DPB e superficies admisibles por rexión (recalculase ao modificar Datos de Dereitos e/ou Datos de Recintos)

MANTEMENTO SGA. MÉRCORES 24/05/2017. A partir das 16:00 Horas

Hoxe a partir das 16:00 horas vanse efectuar tarefas de mantemento na aplicación SGA.
Motivado por estas tarefas de mantemento, a aplicación NON estará dispoñible dende as 16:00 horas ata as 16:30 horas.
Recoméndase limpar a caché do navegador con posterioridade á parada por mantemento.

VERSION 3.4.1 de SgaCap Instalada (martes 25/04/2017)

Xa está instalada a versión 3.4.1 de Sga. Lembrámosvos a importancia de limpar a caché e cookies do navegador despois de cada nova versión.

Incidencia na asignación de rexión nos recintos ficticios de Superficies Forraxeiras Comunais

Existe un erro na asignación da rexión nalgún recinto ficticio (999) correspondente á superficies forraxeiras en man común.

Estará resolto nunha próxima versión da aplicación. Data prevista da corrección: 20/03/2017.

Vaise cambiar a recuperación da rexión nos recintos ficticios para que se recupere a correspondente ao grupo de cultivo de pastos.

Corrixiranse tamén as solicitudes xa gravadas que estean ABERTAS.

 

Documentación Formación Tramitadores EECC PAC2017

Presentacións utilizadas nos cursos de formación para tramitadores de entidades colaboradoras

Información impreso "Entidades Asociadas e Agricultor Activo"

Achégase documento: "Instruccións Entidades Asociadas e Agricultor Activo" co propósito de aclarar os datos a introducir nese impreso.

As capturas de pantalla corresponden á versión 3.0.2 de SgaCap (14/03/2017)

Consideracións Cambio de Período de Cultivo PAC 2017. Actualizado a 10/03/2017

Motivado pola variación con respecto a campañas anteriores do período principal de cultivo que pasa a ser do 15 de xaneiro ao 15 de abril, (Artigo 33 da ORDE do 31 de xaneiro de 2017 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control) é oportuno divulgar as aclaracións contidas no documento que se xunta.

Declaración de variedades de MILLO TRÁNSXENICO

Nas solicitudes con declaración de MILLO unicamente se debe declarar no campo de variedade “millo transxénico” cando o produtor declare que sementa algunha das variedades autorizadas que aparecen no ficheiro xunto.

Arquivos:

Rexistro de solicitudes. Áreas de Envío de solicitudes en función do Concello.

Relación da área de envío por concello ao que se terán que remitir as solicitudes no momento de rexistralas telemáticamente.

Arquivos:

Simulador Cálculo do Cumprimento do Pago VerdeArquivos: