Vostede está aquí

Campaña 2023

Resolución pola que se da publicidade das persoas beneficiarias das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 29 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas temporais e excepcionais ás persoas produtoras de carne (MR244A)

Resolución de axudas a zonas con limitacións naturais en áreas de montaña. Campaña 2023

Anexo a resolución de axudas a zonas con limitacións naturais en áreas de montaña. Campaña 2023

Resolución de axudas a zonas con limitacións naturais en áreas distinta de montaña. Campaña 2023

Anexo a resolución de axudas a zonas con limitacións naturais en áreas distintas de montaña. Campaña 2023

Resolución do 28 de decembro de 2023, de solicitudes aprobadas e denegadas das axudas relativas ás intervencións ambientais e climáticas do PEPAC

Resolución do 27 de marzo do 2024, pola que se modifica a Resolución do 15 de xaneiro de 2024 na que se publicaba a relación de solicitudes aprobadas e denegadas das axudas relativas ás intervencións ambientais e climáticas do Plan estratéxico da PAC 2023-2027 para a campaña 2023, cofinanciadas nun 80% polo Fondo Feader

RESOLUCIÓN do 16 de abril do 2024 pola que se publica a relación de renuncias ás axudas relativas ás intervencións ambientais e climáticas do Plan estratéxico da PAC 2023-2027 para a campaña 2023, cofinanciadas nun 80% polo Fondo FEADER

RESOLUCIÓN do 22 de abril do 2024, pola que se declaran ás perdas de dereito ás axudas relativas ás intervencións ambientais e climáticas do Plan estratéxico da PAC 2023-2027 para a campaña 2023, cofinanciadas nun 80% polo Fondo FEADER

RESOLUCIÓN do 08 de maio do 2024, pola que se declaran ás perdas de dereito ás axudas relativas ás intervencións ambientais e climáticas do Plan estratéxico da PAC 2023-2027 para a campaña 2023, cofinanciadas nun 80% polo Fondo FEADER