Vostede está aquí

Dereitos de pagamento básico

Estado actualizado dos dereitos

Esta consulta ten por obxecto facilitar información actualizada sobre os dereitos de pagamento básico que ten cada solicitante da PAC:

https://www.fega.es/es/PwfGcp/es/ayudas_dir_desa_rural/consulta_derechos_pago_basico/index.jsp

Solicitudes de reserva nacional

Nos seguintes enlaces notifícanse o estado das solicitudes de dereitos de pagamento básico da reserva nacional:

Corrección de erros. Solicitudes complementarias aprobadas e denegadas da campaña 2022 e pendentes das campañas 2016, 2018, 2019, 2020 e 2021
Solicitudes complementarias aprobadas e denegadas da campaña 2022 e pendentes das campañas 2016, 2018, 2019, 2020 e 2021
Solicitudes aprobadas da campaña 2022 e pendentes da campaña 2020
Solicitudes aprobadas da campaña 2021 e pendentes da campaña 2019 complementaria
Solicitudes denegadas da campaña 2021 complementaria
Solicitudes aprobadas da campaña 2021 e pendentes da campaña 2017
Solicitudes aprobadas e denegadas adicionáis da campaña 2020
Solicitudes aprobadas na campaña 2020 e pendentes na campaña 2015, 2018 e 2019
Solicitudes aprobadas na campaña 2019 e pendentes nas campañas 2015, 2016, 2017 e 2018
Solicitudes denegadas na campaña 2019 e pendentes nas campañas 2015, 2016, 2017 e 2018

Solicitudes aprobadas na campaña 2018
Solicitudes denegadas na campaña 2018

Retirada de dereitos

Nos seguintes enlaces notifícanse as retiradas dos dereitos de pagamento básico pola non activación durante 2 campañas consecutivas:

Dereitos retirados na campaña 2023 e campañas anteriores

Dereitos retirados na campaña 2022 e campañas anteriores

Dereitos retirados na campaña 2021

Dereitos retirados na campaña 2020

Dereitos retirados na campaña 2019 complementaria

Dereitos retirados na campaña 2018 complementaria

Dereitos retirados na campaña 2018

Dereitos retirados na campaña 2019