Vostede está aquí

Dereitos de pagamento básico

Estado actualizado dos dereitos

Esta consulta ten por obxecto facilitar información actualizada sobre os dereitos de pagamento básico que ten cada solicitante da PAC:

https://www.fega.es/es/PwfGcp/es/ayudas_dir_desa_rural/consulta_derechos_pago_basico/index.jsp

Solicitudes de reserva nacional

Nos seguintes enlaces notifícanse o estado das solicitudes de dereitos de pagamento básico da reserva nacional:

Solicitudes aprobadas na campaña 2018
Solicitudes denegadas na campaña 2018

Retirada de dereitos

Nos seguintes enlaces notifícanse as retiradas dos dereitos de pagamento básico pola non activación durante 2 campañas consecutivas:

Dereitos retirados na campaña 2018