Vostede está aquí

Actualizacións

Os solicitantes de axudas da PAC poderán presentar alegacións o solicitudes de modificación do Sixpac, de acordo co procedemento establecido nas ordes da consellería do Medio rural de cada campaña.

O obxectivo principal das alegacións é corrixir posibles erros ou modificacións na asignaciónde usos, CAP e/ou incidencias nos recintos, así como a modificación de Elementos da paisaxe que estean relacionados coas parcelas declaradas na Solicitude única polos agricultores.

A actualización no SIXPAC das modificacións habidas no parcelario do catastro producirase de oficio pola Administración coas renovacións periódicas do SIXPAC, que suporán a integración masiva de cambios e que poden estar motivadas tanto polas alteracións na malla parcelaria do catastro como pola realización de novas ortoimaxes aéreas, que permitirán verificar a correcta posta ao día dos usos dos recintos.

Nota SIXPAC 2020

Ficha SIXPAC 2020

Actualizacións