Vostede está aquí

Contido

Entre a información que pode ser consultada co visor SIXPAC destacan os elementos seguintes:

  • As ortoimaxes aéreas: as actuais en Galicia teñen unha precisión equivalente a unha cartografía a escala 1/5.000 e foron obtidas durante os anos 2002 e 2003 para a metade occidental de Galicia, e no ano 2007 para a metade oriental.
  • A división parcelaria: normalmente obtida a partir da existente no catastro de rústica. O SIXPAC conserva tamén na maioría das parcelas as referencias numéricas de identificación existentes no catastro.
  • A división de cada parcela en partes (recintos) que teñen un uso SIXPAC (pdf, 9 Kb) distinto: a asignación de usos estables estableceuse por fotointerpretación das ortoimaxes aéreas e utilizando tamén outra información complementaria, como a dos controis sobre o terreo das solicitudes de axudas directas baseadas en superficie.
  • As características alfanuméricas dos recintos: as superficies oficiais no SIXPAC e as características relativas ás utilizacións (uso actual de cada recinto, uso no ano 2003 e elixibilidade para determinadas axudas, e coeficiente de regadío).
Contido