Vostede está aquí

Contratación pública

Perfil do contratante

Órgano de contratación
Fondo Galego de Garantía Agraria (FOGGA)
Contacto
Enderezo
Rúa dos Irmandiños, s/n. Salgueiriños.
15781 Santiago de Compostela.
Galicia. España.
Teléfonos:
+00 34 981 546 279
+00 34 981 546 266
Lugar de presentación de ofertas
Rexistro Xeral do Fondo Galego de Garantía Agraria (FOGGA).
Rúa dos Irmandiños, s/n. Salgueiriños.
15781 Santiago de Compostela.
Galicia. España.

Fax:
+00 34 981 546 191

Correo electrónico:
mediorural.fogga@xunta.gal