Vostede está aquí

Taboleiro PAC

vista_taboleiro

26/11/2019. Publicación de varias Resolucións do FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA

Con data 26/11/2019 foron publicadas no DOG as seguintes resolucións do Fogga:

Lembrar que pode accederse a todas as resolucións a través do enlace https://fogga.xunta.gal/gl/pac/consultas_pac.

A información detallada das resolucións das distintas liñas de axudas pode ser consultada individualmente por cada solicitante accedendo ao seu Expediente Electrónico no  Portal de axudas PAC

Calculadora Pago Verde

Folla de cálculo que permite aos agricultores comprobar se o seu plan de sementa para a campaña 2019 cumpre cos requisitos esixidos no pago verde.

Esta folla de cálculo ten caracter informativo. Os resultados obtidos con ela non poderán ser utilizados para xustificar errores de cálculo das superficies sementadas para o cumprimento do pagamento verde.

Enlace a Nota Técnica publicada polo FEGA referente ao "pagamento para os agricultores que apliquen prácticas agrícolas beneficiosas para o clima e o ambiente"

https://www.fega.es/sites/default/files/files/190128_Nota_3.pdf