Vostede está aquí

Taboleiro PAC

vista_taboleiro

Publicación no DOG Ampliación Prazo Solicitudes PAC 2022

Coa publicación no DOG de 29/04/2022 da "ORDE do 28 de abril de 2022 pola que se modifica a Orde do 21 de xaneiro de 2022 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control" , os prazos de presentación de solicitudes para a campaña 2022 quedan establecidos nas seguintes datas :

  • O prazo de presentación da solicitude única, para o ano 2022, iníciase o 1 de febreiro e finalizará o día 13 de maio, ambos incluídos.
  • Unha vez finalizado o prazo para a presentación da solicitude única, os solicitantes poderán presentar solicitudes de modificación ata o día 31 de maio.
  • O prazo de presentación de solicitudes de modificación do Sixpac comezará o 1 de febreiro e rematará o 31 de maio, ambos incluídos, para que as resolucións teñan efecto sobre as superficies validadas coa solicitude única do ano 2022.
  • O período de comunicación das cesións de dereitos de pagamento básico na data de inicio do prazo para a presentación da solicitude única do ano 2022 e finalizará  finalizará o 31 de maio 2022, ambos incluídos.

Publicación no DOG Prazo Solicitudes PAC 2022

Coa publicación no DOG nº 20 de 31 de xaneiro de 2022 da "Orde do 21 de xaneiro de 2022 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control", os prazos de presentación de solicitudes para a campaña 2022 quedan establecidos nas seguintes datas:

  • Solicitude Única e Ratificación Pequenos Agricultores: iníciase o 1 de febreiro e finalizará o día 30 de abril, ambos incluídos.
  • Presentación das Modificacións á Solicitude Única: Unha vez finalizado o prazo para a presentación da solicitude única e ata o día 31 de maio.
  • Comunicacións cesións de dereitos de pago básico: iníciase o 1 de febreiro e finalizará o 31 de maio.
  • Solicitude de Acceso á Reserva Nacional de dereitos de pago básico: ata 30 de abril.
  • Renuncias ao réxime de pequenos agricultores: ata o 31 de maio.
  • Solicitudes de modificación do SIXPAC para que as resolucións teñan efecto sobre as superficies validadas coa solicitude da campaña actual: 31 de maio.

Información das Apps SGA para dispositivos móbiles.

Dende a campaña 2020 están dispoñibles para a descarga gratuita, nas tendas de Google e Apple, dúas novas apps móbiles destinadas ás persoas titulares da PAC : Sga@pp e SgaFot.

A aplicación Sga@pp permite a consulta do estado dos seus expediente (axudas solicitadas, parcelas agrícolas, pagamentos, etc.)

A aplicación SgaFot permite realizar fotografías referenciadas e achegalas automáticamente a diversos trámites administrativos derivados da PAC.

Para autenticarse nas apps deberá seleccionar a comunidade autónoma de Galicia e introducir o seu NIF e o código Codigo de Autorización (CIP) comunicado na carta de inicio da campaña.

Enlace a videotutorias das aplicacións:

Os manuais destas apps, pode descargalos nos seguintes enlaces: