Vostede está aquí

Consulta de persoas beneficiarias de axudas da PAC

Na ligazón www.fega.es pode consultarse a lista de beneficiarios de axudas da Política Agrícola Común segundo o disposto nos artigos 111 a 114 do Regulamento (UE) nº 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello do 17 de decembro de 2013 sobre financiamento, xestión e seguimento da Política Agrícola Común e os artigos 57 a 62 do Regulamento de execución (UE) nº 908/2014 da comisión do 6 de agosto de 2014 , polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) nº 1306/2013, que o desenvolve.