Vostede está aquí

O Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga) é un organismo autónomo de carácter comercial e financieiro, creado pola lei 7/1994, do 29 de decembro, e adscrito á consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia.

O Fogga é o organismo pagador dos fondos europeos agrícolas en Galicia: Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) e o Fondo Europeo Agrícola para o Desenvolmento Rural (Feader).

icona-localizacionLocalización
Rúa dos Irmandiños, s/n. Salgueiriños.
15781 Santiago de Compostela.
Galicia. España.
icona-contactoContacto
Teléfono:+00 34 981 546 279
+00 34 981 546 266
Fax:+00 981 546 268 E-mail:licitacion.fogga@ xunta.es