Vostede está aquí

O Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga) é un organismo autónomo de carácter comercial e financieiro, creado pola lei 7/1994, do 29 de decembro, e adscrito á consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia.

O Fogga é o organismo pagador dos fondos europeos agrícolas en Galicia: Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) e o Fondo Europeo Agrícola para o Desenvolmento Rural (Feader).

Localización
Rúa dos Irmandiños, s/n. Salgueiriños.
15781 Santiago de Compostela.
Galicia. España.
Contacto
E-mail: mediorural.fogga@xunta.es Teléfono Santiago de Compostela: 981 546 234 Teléfono ST A Coruña: 981 184 525 Teléfono ST Lugo: 982 294 462 Teléfono ST Ourense: 988 386 948 Teléfono ST Pontevedra: 986 805 455