Vostede está aquí

Publicacións e estatísticas

Publicacions

Título:

Título:
Memoria de actividades 2022

Resumo:

Recolle os resultados da xestión do organismo pagador dos fondos europeos agrícolas en Galicia (FEAGA e FEADER) para o exercicio 2022, aprobada polo Consello Reitor do Fondo Galego de Garantía Agraria.

(pdf, 5.3 Mb)

Título:

Título:
Memoria de actividades 2021

Resumo:

Recolle os resultados da xestión do organismo pagador dos fondos europeos agrícolas en Galicia (FEAGA e FEADER) para o exercicio 2021, aprobada polo Consello Reitor do Fondo Galego de Garantía Agraria.

(pdf, 5.21 Mb)

Título:

Título:
Memoria de actividades 2020

Resumo:

Recolle os resultados da xestión do organismo pagador dos fondos europeos agrícolas en Galicia (FEAGA e FEADER) para o exercicio 2020, aprobada polo Consello Reitor do Fondo Galego de Garantía Agraria.

(pdf, 5.93 Mb)

Título:

Título:
Memoria de actividades 2014

Resumo:

Recolle os resultados da xestión do organismo pagador dos fondos europeos agrícolas en Galicia (FEAGA e FEADER) para o exercicio 2014, aprobada polo Consello Reitor do Fondo Galego de Garantía Agraria.

(pdf, 11.900 Kb)

Título:

Título:
Memoria de actividades 2013

Resumo:

Recolle os resultados da xestión do organismo pagador dos fondos europeos agrícolas en Galicia (FEAGA e FEADER) para o exercicio 2013, publicada no primeiro trimestre do exercicio 2014, logo de ser aprobada polo Consello Reitor do Fondo Galego de Garantía Agraria na súa reunión de 24 de febreiro de 2014.

(pdf, 1.857 Kb)

Título:

Título:
Memoria de actividades 2012

Resumo:

Recolle os resultados da xestión do organismo pagador dos fondos europeos agrícolas en Galicia (FEAGA e FEADER) para o exercicio 2012, aprobada polo Consello de Dirección do organismo.

(pdf, 11.600 Kb)

Título:

Título:
Memoria de actividades 2011

Resumo:

Recolle os resultados da xestión do organismo pagador dos fondos europeos agrícolas en Galicia (FEAGA e FEADER).

(pdf, 10.635 Kb)

Título:

Título:
Memoria de actividades 2010

Resumo:

Recolle a xestión do Fondo Galego de Garantía Agraria, na súa doble vertiente de organismo pagador dos fondos europeos agrícolas en Galicia e de organismo autónomo da Consellería do Medio Rural.

(pdf, 6.960 Kb)

Título:

Título:
Memoria de actividades 2009

Resumo:

Recolle as actuacións en producións agrícolas e gandeiras levadas a cabo polo organismo para a aplicación en Galicia das medidas previstas nas distintas organizacións comúns de mercado da Política Agraria Común.

(pdf, 11.260 Kb)

Título:

Título:
Memoria de actividades 2008

Resumo:

No marco da transparencia que rexe a actuación da Consellería do Medio Rural e do Fondo Galego de Garantía Agraria (FOGGA) preséntanse os resultados da xestión do organismo que xestionou o pagamento de preto de 155 millóns de euros do Fondo Europeo Agrario de Garantía Agrícola (FEAGA), e de 40 millóns de euros, cun gasto público total de 69 millóns de euros, do Fondo Europeo Agrario de Desenvolvemento Rural (FEADER).

Parte 1 (pág. 1-69) (8.382 Kb)          Parte 2 (pág. 701-151) (9.658 Kb)    Parte 3 (pág. 152-177) (3.256 Kb)   Parte 4 (pág. 178-210) (4.105 Kb)

Título:

Título:
Memoria de actividades 2007

Resumo:

Recolle as actuacións en producións agrícolas e gandeiras levadas a cabo polo organismo para a aplicación en Galicia das medidas previstas nas distintas organizacións comúns de mercado da Política Agraria Común.

Archivos en gallego
Parte 1 (pág. 1-50) (4.949 Kb)          Parte 2 (pág. 51-100) (7.235 Kb)    Parte 3 (pág. 101-150) (5.627 Kb)   Parte 4 (pág. 151-184) (3.138 Kb)

Título:

Título:
Memoria de actividades 2006

Resumo:

Recolle as actuacións en producións agrícolas e gandeiras levadas a cabo polo organismo para a aplicación en Galicia das medidas previstas nas distintas organizacións comúns de mercado da Política Agraria Común.

(pdf, 5.301 Kb)

Título:

Título:
Memoria de actividades 2005

Resumo:

Recolle as actuacións en producións agrícolas e gandeiras levadas a cabo polo organismo para a aplicación en Galicia das medidas previstas nas distintas organizacións comúns de mercado da Política Agraria Común.

(pdf, 7.426 Kb, en gallego)

Título:

Título:
Memoria de actividades 2004

Resumo:

Recolle as actuacións en producións agrícolas e gandeiras levadas a cabo polo organismo para a aplicación en Galicia das medidas previstas nas distintas organizacións comúns de mercado da Política Agraria Común.

(pdf, 4.187 Kb)

Título:

Título:
A nova reforma da PAC do ano 2003

Resumo:

Explica os aspectos básicos da reforma da Política Agraria Común do ano 2003.

(pdf, 4.187 Kb)

Título:

Título:
O SIXPAC

Resumo:

Aporta os aspectos máis salientables do Sistema de Información Xeográfica de Parcelas Agrícolas (SIXPAC)

(pdf, 682 Kb)

Título:

Título:
A Condicionalidade. Os pastos permanentes: protección e mantemento

Resumo:

Describe as condicións e interese de manter os pastos permanentes nas explotacións agrarias cara ao seu valor socioeconómico e ambiental e en particular en relación coas obrigas establecidas na condicionalidade e as axudas da PAC.

(pdf, 1.782 Kb)

Título:

Título:
A condicionalidade. Fosas esterco/xurros

Resumo:

Indica as obrigas máis salientables para evitar o deterioro dos hábitats e, en concreto, no que atinxe ás fosas de esterco/xurro.

(pdf, 533 Kb)

Título:

Título:
A condicionalidade. Medio ambiente

Resumo:

Indica as obrigas da condicionalidade que se deben ter en conta nunha explotación con respecto ao medio ambiente.

(pdf, 656 Kb)

Título:

Título:
A condicionalidade. Ovino e cabrún

Resumo:

Orienta sobre as obrigas básicas nunha explotación tipo de gando ovino-cabrún con orientación cárnica.

(pdf, 1.403 Kb)

Título:

Título:
A condicionalidade. Superficies agrarias

Resumo:

Sinala as condicións para o mantemento mínimo das superficies agrarias dentro do ámbito das Boas Condicións Agrarias e Medioambientais.

(pdf, 1.509 Kb, en gallego)

Título:

Título:
A condicionalidade. Superficies agrarias

Resumo:

Sinala as condicións para o mantemento mínimo das superficies agrarias dentro do ámbito das Boas Condicións Agrarias e Medioambientais.

(pdf, 511 Kb)